Künstlername: Julie Fowlis

www.juliefowlis.com

www.myspace.com/juliefowlis

en.wikipedia.org/wiki/Julie_Fowlis

Mit der Gruppe Dòchas:

www.dochas.co.uk

www.myspace.com/dochasmusic

Meine CD- und DVD-Sammlung

Alben

 
mar a tha mo chridhe

mar a tha mo chridhe

as my heart is

Machair Records SPIT031
2005/2007

 1. Òganaich Uir a Rinn M' Fhàgail (O noble youth who has left me)
 2. Tha Mo Ghaol Air Àird a' Chuain (My Love's on the High Sea)
 3. Biodh an Deoch Seo 'n Làimh Mo Rùin (The Drink would be in my Love's Hand)
 4. Jigs & Reels
 5. Tha Caolas Eadar Mi 's Iain (A sound there is between me and Iain)
 6. Ged a Sheòl Mi Air M' Aineol (Although I sailed to foreign countries)
 7. Reels
 8. Mo Bhean Chomain (You are my woman with no obligation)
 9. Puirt
  Siud Mar Chaidh an Càl a Dolaidh (That's how the Cabbage was ruined)
  Nam Biodh Agam Gioball Bodaich (If I had a ragged Old Man)
  obha Bh' ann a Hogha Gearraidh (The Smith from Hougharry)
 10. A Mhaighdeannan 's a Mhnathan Òg (Maidens and Young Women)
 11. Strathspey & Reels
 12. Moladh Uibhist (In Praise of Uist)
   
cuilidh

cuilidh

Shoeshine Records SPIT032
2007

 1. Hùg air a Bhonaid Mhòir (Celebrate the great bonnet!)
 2. Mo Ghruagach Dhonn (My Brown-haired Lass)
 3. An t-Aparan Goirid 's an t-Arparan Ùr: Oran do Sheasaidh Bhaile Raghnaill (The Short Apron and the New Apron: Song for Jessie of Balranald)
 4. 'Ille Dhuinn, 'S Toigh Leam Thu (Brown-haired Lad, I'm Fond of You)
 5. Puirt-à-beul Set
  'S Toigh Leam Fhìn Buntàta 's Ìm (I'm Fond of Potatoes and Butter)
  Tha Fionnlagh ag Innearadh (Finlay is Spreading Manure)
  Hùg Oiridh Hiridh Hairidh (Hùg Oiridh Hiridh Hairidh)
 6. Set of Jigs (The Thatcher/Peter Byrne's/The Tripper's)
 7. Mo Dhòmhnallan Fhèin (My Own Donald)
 8. Turas san Lochmor (A Journey in the Lockmor)
 9. Òran nan Raiders (O, what heroes there are)
 10. Bodaich Odhar Hoghaigearraidh (The Dun-Coloured Old Men of Hoghaigearraidh)
 11. Mo Bheannachd dhan Bhàillidh Ùr (My Compliments to the New Bailiff/Factor)
 12. Aoidh, Na Dèan Cadal Idir (Aoidh, Don't Sleep At All)
   

 

ABC